Intrebări fără rost şi îndemnuri pe cale

Intrebări fără rost

Din ce în ce mai rar întâlnim în zilele noastre oameni cu o credinţă creştină simplă. Cei mai mulţi oameni aleg o viata în care pun totul la îndoială si cauta mereu sa gaseasca dovezi impotriva oricărui adevar al Bibliei.

Un om care este aproape să se înece, s-ar agăţa şi de un pai ca sa scape, iar să aduni dovezi şi argumente împotriva propriei tale speranţe, este asemenea omului care stă într-un pom, aşezat pe o creangă şi se hotărăşte să taie acea creangă.

Totuşi, se pare că mulţi oameni sunt înclinaţi să procedeze astfel. Ei răsfoiesc Biblia şi când găsesc texte care sunt acuzatoare pentru ei, imediat aleargă la raţiune, la ştiinţă sau la filozofie pentru a căuta să le combată.

Mulţi oameni încearcă în zilele noastre să se împotrivească propriei lor conştiinţe, incomodă şi chinuitoare, punând la îndoială marile adevăruri ale revelaţiei Sfintelor Scripturi. Cu siguranţă că în Biblie sunt cuprinse şi mari taine divine. Cum oare ar putea să se exprime Dumnezeu care este infinit în toate, ca mintea limitată a omului trecător de pe pământ sa poată pricepe? Dar de ce trebuie să caute omul mereu să înţeleaga lucrurile ascunse ale Domnului si să nu se opreasca la adevărurile Sale simple? Mandria este principalul motiv care il impiedica sa faca acest lucru. Are despre el o parere mult mai inalta decat ar trebui. “Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele Legii acesteia.” Deuteronom 29:29. Aceste cuvinte ar trebui sa fie de ajuns pentru om.

De-a lungul timpului milioane de suflete s-au bucurat şi continuă să se bucure de părtăşia cu Dumnezeu, pentru că au primit Evanghelia în mod simplu, fără să-şi pună întrebări fără rost, în timp ce alţii, care se pricep de minune să se mintă deşi adevărul le este la îndemână, trăiesc fără să cunoască pacea Domnului şi fără să aibă nădejdea mântuirii în viaţa lor.

Adevărul este că cei mai mulţi dintre noi ştiu prea bine că nu este nevoie să fii foarte luminat la cap ca să înţelegi adevărurile Bibliei, ci ne lipseşte doar credinţa din inimă si dorinţa de a ne lepăda de păcat.

Exista însa un avertisment dur în ceea ce priveşte acceptarea sau respingerea Evangheliei “Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.” Ioan 12:48.

Să cauţi mereu să critici Cuvântului lui Dumnezeu nu este un lucru întelept. Nimic nu aduce o distrugere mai mare sufletului omenesc, decît criticarea cu orice preţ a Bibliei. Este o nebunie să-L critici pe Creatorul tău şi să doreşti să-L corectezi. Făcând acest lucru inima omului se împietreşte tot mai mult, iar în momentele dificile ale vieţii când nimic din ceea ce cunoaşte nu îi poate aduce mângâiere sau nu îi poate da răspunsuri, nu va putea beneficia de mangîierea şi raspunsurile pe care doar Cuvântul lui Dumnezeu i le poate da.

Esti trist cum oamenii isi alungă singurul prieten, care l-ar putea ajuta în ceasul strâmtorării doar pentru ca la un anumit moment in viata lor promisiunile veşnice ale Evangheliei li s-au parut inutile. Multi au descoperit pe parcursul vieţii ca tocmai acele părţi din Sfânta Scriptură pe care le-au atacat cel mai des, s-au dovedit esenţiale mai apoi pentru viaţa lor. De aceea, să iubim şi să păzim cu orice preţ comoara nepreţuită a Bibliei. Să nu renunţăm nici măcar la un cuvânt din cuprinsul ei.

Dumnezeu nu şi-a bătut joc de noi, dându-ne o mântuire, pe care sa nu o putem pricepe. Crede şi vei trăi, este o poruncă pe care o poate înţelege şi un copilaş. Omul care îşi încredinţează tot ce are lui Cristos, începe o altă viaţă. El va fi eliberat de teamă şi va experienta minunata dragoste divină.

Dumnezeu a trimis oamenilor mesajul Său, care le aduce vestea cea bună despre mântuire. Când un om crede că vestea cea bună este adevărată, atunci primeşte binecuvântarea ce i se vesteşte şi se grăbeşte să intre în posesiunea ei. Dacă crede cu adevărat, va primi imediat pe Cristos, cu tot ceea ce El îi dăruieşte: vindecare, pace, dragoste, bucurie, iertare, viaţa veşnică şi mântuire. De ce ar refuza cineva toate aceste lucruri?

Indemnuri pe cale

Dacă la un moment dat în viaţa noastră ne-am încrezut în Cuvântul Domnului, atunci să ne încredem în acesta pe deplin. Să ne încredem în Domnul pentru orice nevoie ar avea trupul şi sufletul nostru.

Cele mai grele poveri ale noastre, sunt uşoare pentru puterea Lui, cele mai mari întrebări ale noastre sunt foarte simple pentru înţelepciunea Sa. Trecutul nostru se află deja în mâna Mântuitorului nostru, nu vom mai fi condamnati pentru acesta. Orice lucru am fi făcut în trecut, Domnul a şters cu sângele Său toate pacatele noastre. Dacă am crezut cu adevărat în Cristos, am trecut de la moarte la viaţă şi astăzi suntem mântuiţi. Să ne sprijinim pe Domnul si să lăsăm în grija Lui şi viitorul nostru.

Secolul trecut, când în unele colonii mai exista încă sclavia, o femeie bogata s-a urcat la bordul unui vapor care o ducea spre Europa, fiind însoţită de o femeie de culoare în vîrstă care era sclava ei. Femia l-a întrebat pe căpitanului vasului: Oare atunci când ajungem în Europa, sclava mea va fi considerată un om liber! Stimată doamnă, răspunse căpitanul, din momentul în care ati urcat cu sclava dumneavoastra la bordul unui vapor european, ea a devenit liberă.

Auzind acest lucru, slujitoarea femeii nu a mai părăsit acel vas. Pentru prima oara in viată se putea bucura de libertate. Asta este ceea ce am primit prin Domnul Isus, eliberare din sclavia pacatului. Să ne tinem strâns de Mântuitorul nostru şi să nu părăsim niciodată vasul mântuirii în care am urcat cu El.

Adevarata încredinţare a vieţilor noastre în mâinile Domnului aduce o schimbare radicală a inimii si vieţii noastre. Este o schimbare prin Duhul Sfânt, care va dura pentru că lucrarea Domnului nu este de mântuială “Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Cristos” Filipeni 1:6. Să ne încredem în Domnul pentru că El ne poate ridica, oricât de mare ar fi căderea şi ne poate mângâia oricât de mare ar fi suferinţa.

Să ne uităm dacă avem ocazia la procesul de tundere al oilor. Dacă oaia stă liniştită, foarfecele nu-i va face rău, dar dacă se împotriveşte o să fie înţepată. Să ne supunem şi noi voinţei lui Dumnezeu şi atunci suferinţa îşi va pierde efectul dureros. Încăpăţânarea şi necredinta noastră ne pricinuiesc mai multă durere, decât însăşi suferinţele în sine. Să ne încredem în Cristos, rămânând liniştiţi, convinşi că voinţa divină e mult mai bună decât voinţa noastră. De aceea să ne supunem Lui nu silit, ci din toată inima, Psalmul 37:5-7.

Acela care crede în Cristos va fi pe veşnicie împreuna cu El, ochii săi vor vedea pe Domnul în toată frumuseţea slavei Sale şi urechile lui îi vor asculta glasul scump, Ioan 14:1-3.

Dar, cineva poate să spună: Bine, dar incă nu am ajuns in ceruri! Nu, dar această credinţă ne va umple de speranţa şi ne va întări paşii pe calea spre ceruri. Credinţa în Cristos ne ţine cu amândouă picioarele pe stâncă, ne ţine cu ambele picioare în barca mântuirii. Braţul Său este puternic ca să ne putem sprijini pe El.

Adevărata credinţă este aceea care rămâne intactă şi atunci când toate aparenţele sunt împotrivă; este credinţa care dă fericire fiind cu Dumnezeu şi când toţi oamenii îţi întorc spatele. Credinţa cea mai bună este credinţa de fiecare zi, care are de-a face cu pâinea ta cea de toate zilele şi cu toate problemele vieţii, mari sau mici.

Credinţa neclintita in promisiunile Domnului ne ajută la munca noastră şi la obligaţiile noastre zilnice, fie că suntem cu familia noastra sau suntem în gospodărie, la birou, sau la şcoală. Cristos a devenit fratele nostru şi Duhul Sfânt este Mângâietorul nostru în fiecare ceas al zilei.

Avem un Dumnezeu de care ne putem oricând apropia; El ne ascultă, El se îndură de noi, El ne ajută! Să ne încredem în El neîncetat, cu toata fiinta noastra.

Harul Domnului Isus, dragostea lui Dumnezeu şi părtăşia Duhului Sfânt să fie cu noi toţi!

 

This entry was posted in Predici. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code