Semnele lui Isus Cristos in viata mea

Galateni 6:17 “De acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească pentru că port semnele Domnului Isus pe trupul meu.”

Apostolul Pavel a suferit foarte mult pentru Domnul si semnele suferintei sale erau vizibile prin cicatricile care ii brazdau trupul. Aceste semne depuneau marturie despre lucrarea de evanghelizare pe care el o facea cu ravna si pasiune fara sa se gandeasca la consecinte, 2 Corinteni 11:24-27, “De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci de lovituri fără una; de trei ori am fost bătut cu nuiele; o dată am fost împroşcat cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii mincinoşi; în osteneli şi necazuri, în privegheri adesea, în foame şi sete, în posturi adesea, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte! “.

Dar mai este o cale prin care astazi putem arata ca traim pentru Isus Cristos si ca purtam semnele Lui. Despre aceste semne ale prezentei lui Isus Cristos in viata noastra as dori sa va vorbesc astazi:

1. Semnul iubirii – Ioan 15:13, “Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.” Dragostea este un semn clar al ucenicului lui Isus Cristos, “Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”, Ioan 13:35. Dragostea este un principiu statornic, fara de care nici o alta lucrare nu este pe placul lui D-zeu, “Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor. Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.” 1 Corinteni 13:1-3.

2. Semnul supunerii –  Romani 6:16-18, “Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o. Şi, prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii.”

3. Semnul lucrarii – Ioan 9:4, “Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.”

Lucrarea unei biserici se vede in patru aspecte:

evanghelizare – Marcu 16:15-16 “Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.

zidire – Matei 28:20 “Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.“

ajutorare – Galateni 6:9-10 “Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă.”

inchinare – Ioan 4:23-24 “Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.”

4. Semnul sacrificiului – Romani 12:1, “Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.”                                                        Mai intai de toate trebuie sa te predai cu totul Domnului – Matei 6:33, “Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” Orice alt sacrificiu va veni apoi ca o consecinta a daruirii sale pe deplin Domnului: timp, calitati, bani, etc.

5. Semnul curatiei – Iacov 1:27, “Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume.” Semnele curatiei in viata ta sunt date de prezenta roadelor Duhului Sfant – Galateni 5:22-23, “Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.”

6. Semnul cresterii spirituale – Asa cum citim ca Domnul Isus crestea odata cu trecerea timpului in intelepciune, Luca 2:52 “Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.” La fel suntem indemnati si noi sa crestem in harul si cunostinta Domnului nostru Isus Cristos, 2 Petru 3:18, “creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos. A Lui să fie slava, acum şi în ziua veşniciei.”

Acest lucru este posibil doar prin hrana duhovniceasca corespunzatoare, Evrei 5:12-14, “În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. Şi oricine nu se hrăneşte decât cu lapte nu este obişnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul. “, si prin exercitiu punand in practica invataturile si poruncile Domnului, Ioan 14:15, “Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.“

Acestea poate ca nu sunt toate semnele care ar trebui sa defineasca un crestin dar cred ca sunt de ajuns ca sa arate celor din jur ca ii apartine lui Cristos, 1 Petru 2:21,” Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Cristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.”

Harul si pacea Domnului sa fie cu noi toti!

This entry was posted in Predici. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code