Problema omului si solutia lui Dumnezeu

Fiecare om de pe acest pamant are o problema pe care oricat de inzestrat ar fi intelectual, fizic sau din orice alt punct de vedere nu o poate rezolva prin propriile puteri.

Problema omului este pacatul. Ce este pacatul?

1. Pacatul este incalcarea legii lui Dumnezeu, “Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.”, 1 Ioan 3:4.                                                                                              2. Pacatul este tot ce nu vine din credinta, “Încredinţarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândeşte singur în ce găseşte bine. Dar cine se îndoieşte şi mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredinţare. Tot ce nu vine din încredinţare e păcat.”, Romani 14:22-23.                                                                        3. Sa stim sa facem un bine si sa nu-l facem este pacat, “Deci cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat.”, Iacov 4:17.

Pacatul il separa pe om de Dumnezeu, “Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!”, Isaia 59:1-2.

Toti oamenii au pacatuit, “Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”, Romani 3:10.

Plata pentru pacat este moartea, “Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”, Romani 6:23.

Daca murim in pacat nu putem ajunge in rai, “Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide,
pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” Galateni 5:19-20.

Solutia lui Dumnezeu la problema omului:

1. Omul nu se poate mantui singur, “Ştiu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului, când umblă să-şi îndrepte paşii spre ţintă.”, Ieremia 10:23.

2. Singurul care poate sterge pacatele omului este Isus Cristos:                                             “După ce Cristos a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui. Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi”, Evrei 10:12-14.                                                                                                  “Cristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.”,      Evrei 9:28.

Slavit sa fie Domnul pentru Harul Sau!

 

This entry was posted in Articole. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code