Cum sa fiu ucenicul lui Isus Cristos

Luca 14:25-35  Cine doreşte să fie ucenicul Domnului trebuie mai întâi să se gândească la responsabilităţile ce şi le asumă, prin legământul încheiat cu Dumnezeu. Acest legământ sacru trebuie respectat cu sfinţenie şi credincioşie faţă de Domnul. Aceasta presupune angajamentul de supunere fata de toate poruncile lui Dumnezeu. Legământul încheiat cu Dumnezeu înseamnă stabilirea unei relaţii vii cu El, o relaţie motivată de o dragoste sincera si profunda pentru El.

Domnul Isus Cristos, fiind înconjurat de multimi de oameni, le vorbeste în mod special celor ce erau hotărâţi să-L urmeze ca ucenici, despre condiţiile ce trebuie să le îndeplinească pentru a fi vrednici de El. Prima condiţie pentru ucenic este să aibă dragoste pentru Cristos mai mare si decat pentru toţi cei dragi: părinţi, surori, fraţi, copii şi chiar insasi viaţa noastră. Toate acţiunile de credinţă, pocainta, nasterea din nou, studierea Bibliei, hotărârile de slujire şi sfinţire trebuie să fie motivate şi făcute din dragoste pentru Cristos.

Pentru a fi ucenici vrednici de Domnul Isus Cristos şi vrednici pentru Împărăţia Sa trebuie să ne caracterizeze următoarele:

·        Sa facem legamantul botezului prin scufundare în apă şi sa fim astfel nascuti din nou,  „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.“, Ioan 3:5.

·        Sa cunoastem Cuvântul lui Dumnezeu, cercetând Scripturile. Să cunoaştem pe Dumnezeu Tatăl, pe Fiul Său Isus Cristos şi pe Duhul Sfânt, “Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.”, Ioan 5:39.

·        Să conştientizăm şi să preţuim măreţia harului şi a dragostei lui Dumnezeu prin tot ce a creat şi prin jertfa măreaţă a Domnului Isus Cristos de la calvar, “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”, Ioan 3:16.

·        Să avem o credinţă şi o încredere neclintită în Dumnezeu şi în făgăduinţele Sale, “Credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.”, Evrei 11:1.

·         O curăţie deplină a inimii şi a gândurilor conştienţizand că suntem templul Duhului Sfânt, “Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”, 1 Corinteni 6:19-20.

·         Ascultare de Dumnezeu şi împlinirea tuturor poruncilor Sale, zilnic. Aceasta presupune o viaţă de neprihănire şi de sfinţenie în toate aspectele ei, “Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” ,Ioan 14:15.

·         Să avem o legătură permanentă cu Domnul prin:  închinare, Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.“, Evrei 10:25; rugăciune, “Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri.“, Coloseni 4:2 şi studierea Bibliei, “Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.”, Ioan 17:3.

·         Să fim treji şi veghetori pentru a cinsti şi onora pe Dumnezeu în orice situaţie ne-am afla, căutând să nu păcătuim cu nimic înaintea Lui. Şi cand se întâmpla să greşim, să cerem iertare Domnului şi sa ne pocăim, “Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.”, 1 Ioan 1:9.

–         Să avem permanent în viaţa zilnică roadele Duhului Sfânt, “Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.”. Galateni 5:22-23.

–        Pentru a fi vrednici să fim ucenicii Domnului Isus trebuie să luăm crucea Sa în fiecare zi şi să mergem pe urmele Sale. A lua crucea Domnului şi a o purta zilnic înseamnă să pasim pe drumul drept si ingust cu multă credinţă şi răbdare, ascultând de poruncile Sale. Nimic nu trebuie să ne oprească din drumul nostru către cer. A merge pe urmele Domnului Isus şi a-L urma înseamnă să trăim aşa cum a trăit şi El: o viaţă de sfinţenie şi neprihănire, o viaţă de umilinţă şi smerenie, o viaţă de ascultare în totalitate de poruncile şi voia lui Dumnezeu si o viaţă de rugăciune şi comuniune cu Dumnezeu. A lua crucea Domnului înseamnă să mărturisim pe Domnul şi sa facem o lucrare de vestire a Evangheliei în lume. Primii ucenici au lăsat totul pentru Domnul Isus Cristos şi pentru lucrarea Sa de mântuire. A purta crucea Domnului Isus înseamnă să luptăm lupta cea bună a credinţei şi să fim gata să suferim cu multă răbdare diferitele încercări ale vieţii, căci ştim că în viaţa zilnică întâmpinăm tot felul de probleme şi tot felul de griji deoarece trăim în mijlocul unor oameni care nu il cunosc pe Dumnezeu. Să fim pregătiţi să suportăm orice fel de nedreptate, orice fel de batjocură şi prigonire din partea oamenilor, pentru cauza Domnului Isus Cristos şi pentru Evanghelie. Apostolul Pavel ne spune în 2 Timotei 3:12: “Toţi care vor să trăiască cu evlavie în Cristos vor fi prigoniţi”. Pentru a fi ucenici ai Domnului trebuie să ne ducem crucea ascultării de Dumnezeu în fiecare zi până la capătul călătoriei noastre pe pământ.

Să medităm profund la însemnătatea chemarii Domnului Isus şi la numele de ucenici ai Domnului. Nu conteaza ca tu te numesti astfel ci conteaza daca traiesti demn de acest nume. Să purtăm crucea Domnului în fiecare zi cu bucurie, iar atunci când ni se pare grea, să nu facem compromisuri ci să il chemăm pe Domnul în ajutorul nostru pentru a putea merge mai departe pe urmele Sale sfinte.

Preda-ti viata lui Cristos, umbla pe urmele Lui zilnic, du-ti cursa credintei la bun sfarsit si poti sa ai astfel incredere deplina ca intr-o zi vei fi cu El in ceruri pe vesnicie.

Domnul sa ne intareasca pe toti!

This entry was posted in Predici. Bookmark the permalink.

2 Responses to Cum sa fiu ucenicul lui Isus Cristos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code